Home > Opvallend > De ateliers

De ateliers
Extra de natuur in, drama, muziek of koken.

De ateliers

Gedurende meerdere middagen in het jaar organiseren we ateliermiddagen. Kinderen kunnen op zo’n middag kiezen uit een groot aantal activiteiten. Voor de kleutergroepen en voor de groepen 3 en 4 zijn er aparte middagen met een uitdagend aanbod. Zo kunnen kinderen koken of knutselen. Of ze kunnen onder begeleiding de natuur in of een dramaworkshop volgen. De ateliers worden bemenst door leerkrachten, ouders en door studenten.

Talentenmiddag

Tijdens de talentenmiddagen tonen de kinderen elkaar hun zang-, dans- of judotalenten. Maar ook dichters en moppentappers krijgen een podium. De talentenmiddagen zijn er voor alle groepen.