Home > Handig > MR

MR

De medezeggenschap raad (MR) houdt zich bezig met het beleid van de school. De MR heeft instemmings- en adviesrecht over onderwerpen die met het beleid van de school te maken hebben, zoals de vakantieregeling en sollicitatieprocedures. Deze raad bestaat uit acht personen, te weten vier ouders en vier teamleden.

Voor contact met de MR kunt u gebruik maken van het volgende mailadres: 
mr @ klokbeker.com