Home > Handig > MR & OC

De MR en OC

De MR
De medezeggenschap raad (mr) houdt zich bezig met het beleid van de school. De mr heeft instemmings- en adviesrecht over onderwerpen die met het beleid van de school te maken hebben, zoals de vakantieregeling en sollicitatieprocedures. Deze raad bestaat uit acht personen, te weten vier ouders (Paul Schoemaker, Wijnand van der Velden, Wouter van der Haar en Hilko van Beek) en vier teamleden (juf Margreeth, juf Quinta, juf Lisette en meester Tristan (secretaris)).
Het jaarverslag kunt u op deze pagina vinden.

Voor contact met de mr kunt u gebruik maken van het volgende mailadres: mr @ klokbeker.com


De Oudercommissie
Wij zijn een groep van 14 ouders die betrokken zijn bij alle 'leuke' activiteiten die op school plaatsvinden zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen, afscheid groep 8, Schoolreisje. Alles in samenwerking met het team van 'De Klokbeker'. We vergaderen gemiddeld 1x per 2 maanden. Veel handen maken licht werk dus nieuwe leden altijd welkom!
Voor vragen mail naar: oc @ klokbeker.com.