Home > De school > Met goede zorg

Een school die goede zorg biedt
Voor als school te makkelijk of juist te moeilijk is.

Met goede zorg

Op De Klokbeker werken de kinderen op verschillende niveaus. Het onderwijssysteem biedt daarvoor veel mogelijkheden. Zo geven we op drie niveaus instructie. De uitersten, de zwakke en de meer- en hoogbegaafde leerlingen, hebben deels of grotendeels een eigen leerlijn.

Daarnaast hebben we veel ervaring met en expertise op het gebied van dyslexie en autisme. Hiervoor werken we nauw samen met specialisten uit Ermelo en daarbuiten. 

Tutoren

Kinderen uit de bovenbouw helpen kinderen uit de lagere groepen met lezen. De bovenbouwleerlingen zijn bij voorkeur kinderen die zelf ook moeite met lezen hebben gehad. Zij begrijpen de jongere kinderen als geen en ander en vinden het erg leuk om hen met lezen te helpen.