Home > De school > Met goede zorg

Wij vinden het belangrijk
om extra hulp te geven.

Met goede zorg

De coördinatie en bewaking van de zorg voor leerlingen ligt in handen van de intern begeleiders (ib’ers). Zij ondersteunen de leerkrachten bij het begeleiden van zorgkinderen en zijn samen met de leerkracht aanspreekpunt voor ouders met vragen over de leerlingenzorg. Naast de ib’ers geven nog enkele andere leerkrachten een aantal dagdelen hulp aan kinderen. Dit gebeurt door Focus (rt’ers voor spelling en rekenen en door de leerkrachten). 

Dyslexie

De Klokbeker werkt op het gebied van dyslexie samen met de Orthopedagogische Praktijk Ermelo (OPE). De oprichtster hiervan is specialist op het gebied van dyslexie. Kinderen met dyslexie helpen wij op dezelfde wijze als ook bij OPE gebeurt.
Indien nodig werken kinderen met een dyslexieverklaring een deel van de dag op een Chromebook met IntoWords (voorleessoftware). Toetsen worden zoveel mogelijk digitaal of eventueel met gebruik van IntoWords gemaakt. Kinderen uit groep 2, 3 en 4, waarbij de klank-tekenkoppeling moeizaam verloopt, werken ter ondersteuning van het leesproces met het programma BOUW!