Home > De school > Met goede zorg

Wij vinden het belangrijk
om extra hulp te geven.

Met goede zorg

De coördinatie en bewaking van de zorg voor leerlingen ligt in handen van de intern begeleiders (ib’ers). Zij ondersteunen de leerkrachten bij het begeleiden van zorgkinderen en zijn samen met de leerkracht aanspreekpunt voor ouders met vragen over de leerlingenzorg. Naast de ib’ers geven nog enkele andere leerkrachten een aantal dagdelen hulp aan kinderen. Dit gebeurt door Focus (rt’ers voor spelling en rekenen en door de leerkrachten). 

Focus Work

Bij Focus Work komen kinderen in kleine groepjes van 2 á 3 kinderen. Deze kinderen nemen werk uit de klas mee en krijgen begeleiding op het gebied van werkhouding, executieve vaardigheden en/of mindset t.a.v. hun werk. Tijdens het werken zal er geoefend worden met het doel waarvoor ze komen, zodat ze dit na verloop van tijd ook in de klas beter toe kunnen passen. Na het werken is er een kort moment van ontspanning d.m.v. spel.

Leerkrachten worden nauw betrokken bij het werken aan deze doelen. De leerkracht geeft aan bij welk werk het best aan deze doelen kan worden gewerkt en de focusleerkracht zorgt voor een terugkoppeling naar de groep.

 

Focus Grow

Bij Focus Grow worden kinderen (met een hulpvraag) individueel begeleid op het gebied van angsten, spanning, mindset, denken en/of gedrag,

Leerkrachten en ouders worden nauw bij de ontwikkeling van deze kinderen betrokken.. Voor de kinderen die bij Focus Grow komen, worden ouders en betreffende leerkrachten uitgenodigd voor een intake en evaluatiegesprek.

Dyslexie

De Klokbeker werkt op het gebied van dyslexie samen met de Orthopedagogische Praktijk Ermelo (OPE). De oprichtster hiervan is specialist op het gebied van dyslexie. Kinderen met dyslexie helpen wij op dezelfde wijze als ook bij OPE gebeurt.
Indien nodig werken kinderen met een dyslexieverklaring een deel van de dag op een Chromebook met IntoWords (voorleessoftware). Toetsen worden zoveel mogelijk digitaal of eventueel met gebruik van IntoWords gemaakt. Kinderen uit groep 2 en 3 waarbij de klank-tekenkoppeling moeizaam verloopt, werken ter ondersteuning van het leesproces met het programma BOUW!