Home > De school > Een christelijke school

Onze christelijke identiteit
Omdat we geloven dat God van je houdt.

Een christelijke school

De Klokbeker is een christelijke basisschool; wij geloven in Gods woord en in zijn geboden. Dat betekent dat wij Hem liefhebben en onze naaste als onszelf. Wij hebben daarbij de zekerheid dat wij geholpen worden door de Here Jezus.

Het is heel erg fijn om te weten dat God een vader is die jou kent en van je houdt. Dat willen wij op de kinderen overdragen. Ook willen wij de kinderen leren dat diezelfde God de schepper van hemel en aarde is.

Wij staan open voor kinderen en ouders met verschillende levensovertuigingen. In de groepen 6 t/m 8 besteden wij aandacht aan de andere wereldgodsdiensten (vanuit de methode Samen op Aarde). Wij verwachten van de kinderen en hun ouders dat ze deelnemen aan de christelijke activiteiten zoals vieringen en dat zij de christelijke identiteit respecteren.