Home > De school > Waar elk kind ertoe doet

Onze kijk op kinderen
Omdat elk kind zich gezien moet voelen.

Waar elk kind ertoe doet

Op de Klokbeker proberen we oog voor elkaar te hebben. Oog voor elkaar hebben betekent dat je zorg voor elkaar hebt, dat je rekening met elkaar houdt, maar ook dat je de ander op het juiste moment met rust laat. Dit is wat we de kinderen willen leren en waar we als juffen en meesters ook een voorbeeld in willen zijn. Want hoe kunnen we het de kinderen leren als we voor elkaar en voor hen geen oog zouden hebben?

Wij willen dat de kinderen op De Klokbeker met veel plezier naar school gaan. Het is daarom erg belangrijk dat ze zich gekend weten en zich veilig voelen. Wij besteden zodoende veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. De nadruk ligt op het voorkomen van problemen, bijvoorbeeld door de kinderen veel te laten samenwerken in tweetallen en groepjes en daar waar mogelijk oudere kinderen jongere kinderen te laten helpen.

Minder pesten

101 manieren om een kind te prijzen!

Pesten is een serieus probleem waar wij met elkaar aan blijven werken om het te voorkomen. Daarom besteden wij de eerste weken van elk schooljaar veel tijd aan de groepsvorming door middel van de Gouden Weken. De Gouden Weken zijn de eerste weken van het schooljaar. Het zijn de belangrijkste weken voor het neerzetten van een goede basis voor een fijne sfeer in de klas. Daarom zijn deze weken goud waard. Dit herhalen wij na de kerstvakantie. Uit de theorie weten wij dat binnen een hechte groep meer oog voor elkaar is en dat er minder gepest wordt. Ook komen de basisgedragsregels uitgebreid aan bod. Deze zijn zichtbaar op posters die in het schoolgebouw hangen.

In groep 8 bereiden we de kinderen voor op het voortgezet onderwijs met de training "Je bent uniek".