Home > Handig


Allerlei informatie direct beschikbaar

Het team

1/2A

Juf Lidy
 

1/2A en 3A

Juf Monique
 

1/2B en 1/2C

Juf Ans
 

1/2B

Juf Renate
 

1/2C

Juf Margreeth
 

1/2D

Juf Gerdy
 

3A

Juf Ellen
 

3B

Juf Matthea
 

3B 

Juf Pia
 

3C

Juf Margreet
 

4A

Juf Lisette
 

4A

Juf Marianne
 

4B

Meester Henk
 

5A

Juf Elsa
 

5A

Juf Kitty
 

5B

Juf Maaike
 

5B

Juf Rianne
 

6A

Meester Matthijs
 

6B

Juf Gera
 

6B

Juf Petra
 

7A

Juf Suzanne
 

&7A

Juf Quinta
 

7B

Juf Avital
 

8A

Juf Annet
 

8A

Juf Gerjanne
 

8B

Juf Rozemarijn
 

8B

Juf Karola
 

techiek

Juf Gerlinda
 

RT

Juf Eveline
 

RT

Juf Monique
 
   

Boomhut

Juf Corine
 

Boomhut

Juf Lydie
 

IB

Juf Wilma
 

Directeur

Meester Simon
 

 

 

 

 

Bereikbaarheid

Vakantierooster

Meivakantie: 27 april tot en met 11 mei 2018
Tweede Pinksterdag: 21 mei 2018
Zomervakantie: 16 juli tot en met 24 augustus 2018

Herfstvakantie: 22 tot en met 26 oktober 2018
Kerstvakantie: 24 december 2018 tot en met 4 januari 2019
Voorjaarsvakantie: 25 februari tot en met 1 maart 2019
Meivakantie: 19 april tot en met 3 mei 2019
Hemelvaartsdag: 30 en 31 mei 2019
Tweede Pinksterdag: 10 juni 2019
Zomervakantie: 22 juli tot en met 30 augustus 2019

Studiedagen:
1 juni 2018

Eerder vrij of continurooster:
28 juni 2018; 's middags vrij
13 juli 2018: 's middags vrij

Schooltijden

Maandag:
8.30-12.00 uur en 13.30-15.30  uur

Dinsdag:
8.30-12.00 uur en 13.30-15.30 uur

Woensdag:
8.30-12.15 uur

Donderdag:
8.30-12.00 uur en 13.30-15.30 uur

Vrijdag:
8.30-12.00 uur en 13.30-15.30 uur

Groep 1 is de gehele vrijdag vrij.
De groepen 2, 3 en 4 gaan alleen vrijdagochtenden naar school.

 

Lunchkidz

Overblijven (TSO) op de Klokbeker te Ermelo
Op de Klokbeker school kunnen de kinderen gebruik maken van tussenschoolse opvang (TSO) op de volgende dagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. De tarieven voor het overblijven zijn: € 2.15 per dag. Dit overblijven wordt geleid door Johanna van ’t Slot coördinator, en door vrijwillige overblijfkrachten die 1 x per jaar geschoold zullen worden.
Onze school werkt met een professionele organisatie voor het overblijven: LUNCHKIDZ. Het geautomatiseerde systeem waar Lunchkidz mee werkt is 24 uur per dag online bereikbaar voor ouders/verzorgers, overblijfkrachten. Gebruik bij het registreren Google Chrome! 
Wilt u gebruik maken van de TSO, dan kunt u zich opgeven via www.lunchkidz.nl. Hiervoor moet u zich een keer registreren! De inlogcode is klok123.

Aandachtspunten voor u:
* Ouders betalen nooit meer dan ze gebruikt hebben dankzij het vervallen van het abonnement;
* 24/7 uur toegang in het systeem, vanaf elke computer die aangesloten is op het internet;
* Zelf reserveren en annuleren van de overblijfmomenten, rechtstreeks in eigen account;
* Zelf aandachtspunten (medicijnen e.d.) en noodnummer opgeven en actueel houden;
* Per smartphone aandachtspunten bijhouden, reserveren en annuleren;
* Een schooljaar vooruit TSO reserveren voor hun kinderen;
* Via het systeem rechtstreeks e-mailen met de coördinator.

(Bijzondere dagen zoals; schoolreis, vakanties,  studiedagen etc. blokkeert de coördinator)

Overblijf Coördinator : Johanna van ‘t Slot
Zij is per mail te bereiken op klokbeker@lunchkidz.nl
Telefoonnummer: 06 - 26728435

BSO

Op Basisschool  De Klokbeker wordt BSO verzorgd door Kindercentrum Bzzzonder.

Samen een balletje trappen op het schoolplein, een spelletje mens-erger-je-niet spelen of binnen leren breien. Geen zin om actief te zijn? Je mag ook lekker chillen. Het kan allemaal bij Bzzzonder Ermelo Zuid.

Meer weten? Klik hier

Medezeggenschap Raad (MR)

De medezeggenschap raad (MR) houdt zich bezig met het beleid van de school. De MR heeft instemmings- en adviesrecht over onderwerpen die met het beleid van de school te maken hebben, zoals de vakantieregeling en sollicitatieprocedures. Deze raad bestaat uit acht personen, te weten vier ouders en vier teamleden.

Voor contact met de MR kunt u gebruik maken van het volgende mailadres: 
mr @ klokbeker.com

Oudercommissie (OC)

Deze oudercommissie (OC) heeft een ondersteunende taak, die bijdraagt aan het optimaal functioneren van de school. De OC bestaat uit minimaal vijf ouders/verzorgers, die de relatie tussen de ouders, de school en het personeel bevorderen. De OC organiseert (buitenschoolse) activiteiten waar ouders/verzorgers en kinderen bij betrokken zijn, zoals de afscheidsavond van groep 8,  de avondvierdaagse, informatie- en thema-avonden, kerst- en paasviering en schoolreisjes. De OC komt ongeveer één keer per maand op een wisselende avond bij elkaar. Al met al is het een uitdagende taak, die veel gezelligheid met zich meebrengt.

Heeft u als ouder vragen? Spreek ons gerust aan op het schoolplein. Mailen kan natuurlijk ook: Marleen Elmers (voorzitter) marleenelmers@hotmail.com