Home >


De oudercommissie

Wij zijn een groep van 14 ouders die betrokken zijn bij alle 'leuke' activiteiten die op school plaatsvinden zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen, afscheid groep 8, Schoolreisje. Alles in samenwerking met het team van 'De Klokbeker'. We vergaderen gemiddeld 1x per 2 maanden.

Veel handen maken licht werk dus nieuwe leden altijd welkom! Voor vragen mail naar oc-deklokbeker@hotmail.com.