Home > De school > Focus Intensive & Flex


Meer- en hoogbegaafden

Met een plusklas (Columbus)

Voor kinderen die extra uitdaging, verbreding of verrijking van de leerstof nodig hebben, hebben wij in eerste instantie verdieping van de reken- en taalaanbod in de groep. Is dit niet voldoende, dan is er ook bridge, Chinees en de plusgroep Columbus. Centraal staat de verdieping en verbreding in de groep. Dit willen wij de komende tijd uitbreiden door scholing van de leerkrachten en het aanschaffen van de hiervoor benodigde materialen.

Voor hoogbegaafde kinderen is het belangrijk dat zij ook met gelijkgestemde kinderen samenwerken. Voor hen hebben wij de Columbusgroep. Enkele uren per week komen de kinderen in een aparte ruimte bij elkaar. Tijdens deze uren werken ze, onder begeleiding van een leerkracht, aan projecten en volgen ze cursussen, zoals LEGO Mindstorms, bridge en schaken.