Home > Basisschool De Klokbeker: Met een plusklas (Columbus)


Meer- en hoogbegaafden

Op de Klokbeker is het besef aanwezig dat meer- en hoogbegaafde leerlingen een specifiek onderwijsaanbod nodig hebben. Wij proberen dan ook zoveel als mogelijk aan te sluiten bij de specifieke leerbehoeften van deze groep kinderen. Op de Klokbeker gaan we ervan uit dat hoogbegaafdheid een samenspel van meerdere factoren is, te weten:

- hoge intellectuele vermogens
- creërend denkvermogen
- motivatie
- hoge gevoeligheid (high-sensitive)

Ongeveer 16% van de leerlingen scoort bovengemiddeld op een IQ test. Binnen deze groep leerlingen laat een klein deel ook specifieke kenmerken van HB zien. Een IQ test is geen voorwaarde voor deelname aan de Flex-klas. Het doel van het aanbod is dat:
- het kind een (meer) passend aanbod krijgt op zijn/haar niveau binnen de klas middels compacten en verrijken
- het kind leert om te gaan met lesstof dat niet vanzelf lukt (leren doorzetten)
- het kind ook buiten de klas verrijking en een passende uitdaging krijgt d.m.v. schaken, bridge, Chinees, wiskunde en de Beta klas.

We kennen globaal twee groepen, de Flex en Intensive klas. Waarbij de Flex klas is opgesplitst in twee subgroepen.

De Focus-F klas (Focus Flex)
Binnen de Focus Flex klas kennen we twee subgroepen. De Basis- en de Keuzevakkengroep. Voorwaarde is dat de kinderen al worden gecompact in de klas. Wanneer dit echter onvoldoende blijkt te zijn kunnen deze kinderen aangemeld worden voor de Focus Flex klas. In samenspraak met IB, leerkracht en Hb specialist wordt gekeken wat de specifieke hulpvraag is van het kind. Soms is het voldoende voor het kind om een keuzevak (schaken, bridge, Chinees, wiskunde etc) te volgen. Voor andere kinderen zal dit aanbod nog niet voldoende aansluiten en zij kunnen dan doorstromen naar de basisgroep. In deze groep wordt er verder gecompact en andere uitdagende/verdiepende lesstof aangeboden.

Deze kinderen hebben voldoende executieve vaardigheden ontwikkeld om dit in de klas te doen op een vast moment met begeleiding van de eigen leerkracht. Eens in de paar weken komen de kinderen bij elkaar voor extra uitleg en begeleiding door de Hb specialist.


Aanbod bij Flex-I (intensive)
Deze kinderen krijgen hetzelfde aanbod als binnen het Flex programma, maar worden naast de eigen leerkracht ook wekelijks door de Hb-spcialist begeleid. Deze kinderen hebben executieve functies die niet voldoende ontwikkeld zijn om de plusopdrachten in de klas goed uit te voeren. Bij deze kinderen is er vaak sprake van:

- niet voldoende ontwikkelde executieve functies en/of
- laag zelfbeeld en/of
- faalangst en/of
- comorbiditeit (bijv. vermoedens van hb en adhd)