Home > De school > Met een plusklas (Columbus)

Een plek voor bollebozen
Voor slimmeriken moet immers ook wat te leren zijn.

Met een plusklas

Voor kinderen die zelfs aan de extra uitdaging die we bieden niet genoeg hebben, is er de Columbusgroep. Tijdens de zogenoemde Columbusuren doen zij, onder begeleiding van een docente, onder andere onderzoek naar rivieren en dijken. Hiervoor werken we samen met de Universiteit Utrecht. 

Logo UU