Home > De school > Wat maakt de Klokbeker uniek?

Onze kijk op onderwijs
Onderwijs zou een ontdekkingsreis moeten zijn

Wat maakt de Klokbeker uniek?

Het onderwijs op De Klokbeker is anders dan op een gemiddelde basisschool. Dat zie je al in de ochtend als je in een lokaal kijkt waar een groep kinderen aan het werk is. Op De Klokbeker zijn de kinderen met verschillende activiteiten bezig. Terwijl de leerkracht instructie geeft op niveau aan een klein groepje kinderen, werkt het andere deel van de groep zelfstandig. Sommige kinderen rekenen, anderen maken een taalopdracht en weer anderen werken achter de computer of doen buiten onderzoek in de natuur.

De kinderen worden voorbereid op het vervolgonderwijs en op de maatschappij. We besteden daarom veel aandacht aan leren plannen, projectmatig werken, samenwerken en presenteren.

Een eigen techniekwerkplaats

Onze school beschikt over een eigen techniekwerkplaats. In deze werkplaats zijn de kinderen van alle groepen regelmatig aan het werk. Niet zomaar een omgebouwd lokaal, maar een ruimte speciaal voor dit doel gebouwd. Een werkplaats op maat gemaakt voor basisschoolkinderen. Dus niet alleen voor kinderen uit de hoogste groepen, maar voor alle kinderen. Een ruimte waarin gekookt en gesoldeerd kan worden. Waar machines voor metaal en houtbewerking staan. Waar de kinderen tandpasta maken, metselen, proefjes doen.  Verder hebben wij een kookeiland met een professionele afzuiginstallatie, waar de kinderen kunnen koken, maar ook piepschuim kunnen snijden.

Regelmatig worden de kinderen uitgedaagd door de opdrachten, zoals het bouwen van een toren van bamboestokken of het lanceren van zelfgebouwde raketten. Hierbij wordt steeds meer uitgegaan van de onderwijsinhoudelijke thema’s die behandeld worden bij Samen op Aarde.

Laboratorium

Onze school beschikt ook over een eigen laboratorium in het technieklokaal. Daar voeren de kinderen opdrachten uit op het gebied van natuur- en scheikunde en doen ze allerlei proefjes. De kinderen werken in het lab onder leiding van de techniekdocente.