Home > De school > Academische opleidingsschool

Waar je samen leert
Omdat we onderzoeken en samen delen

Academische opleidingsschool

Sinds januari 2012 is De Klokbeker officieel een academische basisschool. Minister Van Bijsterveldt heeft een aantal geselecteerde scholen subsidie gegeven om als academische basisschool te fungeren. Zij verwacht van ons dat wij onderzoek doen, deze resultaten delen met andere scholen en naar haar terugkoppelen hoe een academische basisschool optimaal vormgegeven kan worden.

De afgelopen jaren heeft ons onderzoek zich gericht op vormen van samenwerkend leren. De komende periode richten wij ons op innovatief en 21e-eeuws onderwijs! Het onderzoek wordt gedaan door studenten van de CHE, onder begeleiding van leerkrachten en een opleidingsdocent