Home > De school > Een goede school

Waar je veel leert!
Omdat we je goed voorbereiden op later.

Een goede school

De Klokbeker is een goede school. Dat zijn we omdat de kinderen bij ons erg veel leren. En dat leren gebeurt op allerlei manieren, binnen en buiten; met je groep, alleen of in kleine groepjes.

We bereiden de kinderen goed voor op het voortgezet onderwijs. Behalve de kennis die we hun meegeven, vinden we het net zo belangrijk om te investeren in  bijvoorbeeld (communicatieve) vaardigheden en vorming. 

 


 

Kwaliteitsonderzoek

Op De Klokbeker vindt meerjarig onderzoek plaats door studenten van de CHE, onder begeleiding van leerkrachten en een opleidingsdocent. Hiermee hopen we antwoorden te vinden op vragen die ook voor andere basisscholen relevant zijn.