expeditienieuws december 2016

 

Beste ouders/verzorgers,

Hierbij het expeditienieuws voor de maand december. 

Vriendelijke groet,

Simon Neutel, directeur.

 
 

Personeel

Juf Monique Speksnijder komt per 1 december weer terug van detachering. Zij zal vanaf de komende week bij juf Marlieke in de groep te zien zijn. Juf Marlieke gaat per januari met zwangerschapsverlof. Uiteraard wensen we haar een gezonde, gelukkige en plezierige tijd toe! Al even geleden, maar nog niet vermeld in een nieuwsbrief, juf Lydie Blijleven is op 13 augustus bevallen van een gezonde jongen, Benja Bastiaan. Juf Lydie zal ook vanaf januari 2 ochtenden op school komen werken. De reïntegratie van juf Ans gaat goed. zij is nu bezig haar uren uit te breiden. Als dit goed blijft gaan zal ze komend voorjaar steeds meer de verantwoordelijkheid van de groep weer op zich gaan nemen.

 
 

Formatie

Na de Kerstvakantie zullen we starten met een instroomgroep voor onze nieuwe 4-jarigen. De groep allerjongsten zal tegen de zomervakantie uitlopen tot zo'n 28 kinderen. Daar zijn we erg blij mee natuurlijk! De sollicitatieprocedure voor een juf of meester voor deze groep is in volle gang. We houden u op de hoogte.

Ook voor groep 3b is dus een sollicitatieprocedure bezig voor maandag t/m woensdag vanaf januari. ook hier geldt dat ik u z.s.m. bericht wanneer hier duidelijkheid over is.

 
 

leerlingen

In de maand november hebben we de volgende leerlingen mogen verwelkomen op onze school: Meeke Schouten (groep 1c), Ruben Bode (groep 1a), Micha van den broek (groep 1a) en Emily Verhoeven (groep 5b). Veel plezier op de Klokbeker!

 
 

de eerste weken

Na 2 maanden op De Klokbeker kennismaken met team, kinderen, ouders, en externe instanties begin ik een beetje overzicht te krijgen in wat er zich allemaal in deze bruisende organisatie afspeelt. Veel had ik van te voren al gelezen op de website en allerlei documenten, maar om het dan toch in de praktijk te zien is prachtig. Wat me opvalt is het betrokken en enthousiastische team, de leuke kinderen op de gang, in de klas en op het schoolplein, maar ook de positieve reacties van u over de school over de vele activiteiten, goed onderwijs, aandacht voor het kind, de christelijke identiteit, de Boomhut, Columbus en de techniekwerkplaats/het lab. En dan het prachtige "schoolplein", een unieke omgeving voor een school om te leren en te experimenteren.Al met al een school om trots op te zijn met ons allen. Ik hoop in samenwerking met iedereen die betrokken is bij de school de komende jaren "op expeditie"  te gaan, een blijvende zoektocht naar kwaliteit. Afgaand op wat ik tot nu toe heb gezien zijn alle ingrediënten voor een mooie en goede expeditie aanwezig!

 
 

Cito-toetsen
We hebben de nieuwe Cito-toetsen 3.0 aangeschaft voor de groepen 3 t/m 6. Deze gaan we in januari, februari gebruiken. Voor de kinderen met een dyslexieverklaring nemen we de digitale versies van deze toetsen af. 
We willen u tegelijkertijd op de hoogte stellen van een andere interpretatie van de toetsen. 
De normering die we tot nu toe gehanteerd hebben van was van A t/m E. We stappen over over de normering van I –V.  (zie onderstaande tabel).
Dit zult u waarschijnlijk ook terughoren in de gesprekken met de leerkrachten en terugzien op het eerstevolgende rapport van uw kind.

 
 

Verhuizingen

Voor de Kerstvakantie wordt "de bungalow" waar nu de twee groepen 4 zitten afgestoten. De twee groepen 4 gaan naar de hoofdlocatie, naast de twee groepen 3. De instroomgroep zal gehuisvest worden in ons speellokaal bij de kleuters. 

Ook de Wisselbeker gaat verhuizen, en wel naar het er naast gelegen pand, voorheen de Sterrenschool. We hebben daar ruimte om 6 groepen te huisvesten, bovendien is het gebouw in betere staat dan het huidige. Voor de zomervakantie gaan de huidige groepen 6 en 7 er in, na de zomervakantie ook groep 8. Dit betekent dat de huidige groep 5 als groep 6 op de nieuwe Wisselbeker zal starten. 

 
 

actie schoenendoos

Beste ouders en kinderen,

We willen jullie  hartelijk bedanken voor het vullen van de schoenendozen voor Albanië!
We hadden er 245! Geweldig! Daar zijn we super blij mee!
Peter Maris heeft ze allemaal naar Maasdijk gebracht. Daar vandaan zijn ze in een vrachtwagen naar Albanië gegaan.
Vandaag vliegen Peter en zijn vrouw Annemarie er naar toe.
De schoenendozen worden volgende week uitgedeeld aan de kinderen in Lura in Noord Albanië.
Ze zullen daar foto's maken die we later aan de kinderen op school laten zien.
Het is fijn dat we zo samen iets mogen doen voor kinderen die weinig tot niets hebben.

Op 30 novembert kregen we bericht uit Albanië dat de schoenendozen waren gearriveerd!

Hartelijke groet,
juf Kitty en juf Petra

 
 

luizenouders

Wij zijn op zoek naar luizenouders die na de vakanties meehelpen kinderen te controleren op hoofdluis. Vele handen maken licht werk, het is nu met een klein aantal ouders toch wel een hele klus. Graag opgeven bij mij,  info@klokbeker.com of de hoofdluiscoördinator angelique@verhaar.nu.

 

 
 

Bijbelrooster

De Bijbelverhalen voor de komende weken:

week 49: Esther 5 t/m 10: Vertrouwen

week 50: Lucas 1: 5-38: Zingen voor God

week 51: Lucas 1: 39-56 en Matth.1: 18-25: Groot nieuws!

 
 

Data

5 december: moeders in gebed

6 december: bidden voor school, ateliermiddag gr 3/4

13 december: ateliermiddag gr 3/4

19 december: moeders in gebed

21 december: Kerstevent

22/23 december: verhuizing groep 4 en wisselbeker

23 december: vanaf 12 uur Kerstvakantie

9 januari: weer naar school.

 

Disclaimer:
U ontvangt deze nieuwsbrief, omdat u een kind op onze school heeft.
Wenst u deze nieuwsbrief niet meer te ontvangen?
Neemt u dan contact met ons op via info@klokbeker.com