Expeditienieuws

mei 2018

 

Beste ouders/verzorgers,

Hierbij het expeditienieuws voor mei 2018.
We wensen u allemaal een fijne meivakantie.

Vriendelijke groet,
Simon Neutel, dir.

Ma en vr aanwezig op de bovenbouw, tel. 217180
Di en do aanwezig op de onderbouw, tel. 556378

 
 

Data

Tot en met 13 mei: Meivakantie;
14 mei: Schoollogopediste GGD - screening 5 jarige;
14 mei: Schoolkorfbaltoernooi groep 7&8;
15 mei: Schoolkorfbaltoernooi groep 5&6;
16 mei: Schoolkorfbaltoernooi groep 3&4;
16 mei: Luizencontrole;
16 mei: Ouders bidden voor school;
21 mei: 2e Pinksterdag vrij;
23 mei: 10-minutengesprekken (op uitnodiging van de leerkracht);
28-31 mei: Avondvierdaagse;
1 juni: Studiedag, de leerlingen zijn vrij.

 
 

Vakantierooster en studiedagen

27 augustus: 1e schooldag
Herfstvakantie: 20 t/m 28 okt.
Kertvakantie: 22 dec. t/m 6 januari 2019
Voorjaarsvakantie: 23 febr. t/m 3 mrt.
Meivakantie: 19 april t/m 5 mei (incl. Pasen)
Hemelvaart: 30 en 31 mei
2e Pinksterdag: 10 juni
Zomervakantie: 20 juli t/m 1 september

Studiedagen:
11 september, 29 oktober, 6 december, 7 februari en 2 juli

 
 

Staking 30 mei

Er is een stakingsdag voor onze regio gepland op 30 mei. Anders dan de vorige twee stakingsdagen zullen we niet de scholen sluiten. Wel houden leerkrachten het recht om te staken, maar vooralsnog heeft niemand zich gemeld op de Klokbeker. Wel staan we nog steeds achter de redenen van de staking; er moeten echt maatrregelen worden getroffen om het basisonderwijs op peil te houden.

Wij werken deze dag dus gewoon door!

 
 

Overblijf

U heeft 18 april jl. een brief ontvangen om u in te schrijven bij Lunchkidz, onze nieuwe TSO organisatie. Denkt u hier aan mocht u dit nog niet hebben gedaan? Door in te schrijven kunt u voortaan ook makkelijk incidenteel uw kind opgeven. 

 
 

Schoolreis

Op dinsdag 19 juni gaan de groepen 3 tot en met 7 op schoolreisje. 
Groep 3 en 4 gaan naar Dierenpark Amersfoort en groep 5, 6 en 7 gaan naar Ouwehands Dierenpark in Rhenen. In de volgende expeditienieuws ontvangt u alle informatie over het schoolreisje. 
Afgelopen week heeft u een mail gehad over de betaling van het schoolreisje. Wilt u er aan denken om het schoolreisje te betalen?
Alvast bedankt.

 
 

Gevonden voorwerpen

Na de meivakantie zullen op maandag en dinsdag de gevonden voorwerpen (kleding, brillen, broodtrommels etc.) op de kast links bij de hoofdingang van het hoofdgebouw liggen. Daarna doen we ze (verantwoord) weg.

 
 

Bijlagen

1. Een brief van het bestuur i.v.m. de privacywet.
2. Een brief van het bestuur omtrent de ontwikkelingen op VPCO niveau n.a.v. het inspectierapport.
3. Informatie over een zomerkamp Mad Science.
4. Informatie van Heel Ermelo beweegt

 

Disclaimer:
U ontvangt deze nieuwsbrief, omdat u een kind op onze school heeft.
Wenst u deze nieuwsbrief niet meer te ontvangen?
Neemt u dan contact met ons op via info@klokbeker.com

Bijlage 1: /media/cache/1524731100-Brief-VPCO-ouders-24-4-2018.pdf
Bijlage 2: /media/cache/1524731100-IBP-beleid-VPCO-Ermelo.-concept-18-4-2018.docx
Bijlage 3: /media/cache/1524731100-Mad-Science-flyer-zomerkamp-info.pdf
Bijlage 4: /media/cache/1524731100-Nieuwsbrief-AVG-nr.1.docx