Expeditienieuws

april 2018

 

Beste ouders/verzorgers,

Hierbij het expeditienieuws voor april 2018.

Vriendelijke groet,
Simon Neutel, dir.

Ma en vr aanwezig op de bovenbouw, tel. 217180
Di en do aanwezig op de onderbouw, tel. 556378

 
 

Pasen

Zoals Kerst voor veel mensen aan het einde van het jaar een evaluatiemoment is, met weer zicht op een nieuwe start, een nieuw begin omdat we de geboorte van het Kind vieren. Zo is Pasen ook voor ons zo'n moment. Bij uitstek een moment waar we de vergankelijkheid van het leven beseffen, de broosheid en daarmee wat er werkelijk toe doet in dit leven. We zien dat Jezus, voor velen van ons een voorbeeld in ons leven, gesteund door zijn geloof in God, zich door de moeilijkste beproeving heen slaat. Daarom is Pasen, het feest van de opstanding zo'n mooi en belangrijk feest voor ons. We staan er niet alleen voor. Zo is dit feest een steun voor ons allemaal en in het bijzonder voor hen die een moeilijke periode meemaken of hebben meegemaakt. In dit opzicht denk ik aan de familie Roose. Het is een zware strijd je door het verlies van dierbaren heen te moeten slaan, maar je weet altijd dat je je gesteund kunt voelen en getroost. We weten ook dat God door mensen zijn liefde laat zien. We hebben elkaar nodig.

Een mooi Paasfeest toegewenst!

 
 

Data april

30 maart t/m 2 april: paasweekend;
4 april: ouders bidden voor school;
5 april: verkeersexamen groep 7 (theorie);
7 april: klusochtend schoolplein;
10 april: verkeersexamen groep 7 (praktijk);
17 t/m 19 april: eindcito groep 8; 
20 april: koningsspelen;
23 april: schoolreisje groep 1 & 2;
26 april: koningsspelen groep 1 t/m 3;
27 april t/m 11 mei: meivakantie.

 
 

Team

Vanaf volgende week zijn er een paar veranderingen. Juf Rianne staat, naast juf Maaike op donderdag, weer alle ochtenden voor de groep. De middagen doet juf Hester nog, maar deze zullen in de loop van de komende weken ook door juf Rianne worden overgenomen. Rianne is dan ook deels weer beter gemeld en daar zijn we erg blij mee. Juf Hester bedankt voor je invalwerk in deze groep!

Juf Wilma, onze intern begeleider, gaat 1,5 dag minder werken. Zij zal op maandag en donderdag zich focussen op groep 4 t/m 8, reeds bestaande gesprekken met ouders blijft ze wel doen.

Uulkje Jans, intern begeleider van de Bernhardschool, zal tot de zomervakantie de vervanging op zich nemen en zich op maandag en woensdag richten op groep 1 t/m 3. Over het vervolg na de zomervakantie informeer ik u tijdig.

Juf Gerjanne nam vandaag afscheid. Zij gaat na Pasen een opleiding volgen aan een Bijbelschool om zich vervolgens te storten op het zendingswerk. Gerjanne, veel succes gewenst vanaf deze plek met je nieuwe avontuur! Juf Rozemarijn gaat nu op dinsdagmorgen groep 8b doen (juf Karola heeft dan ambulante tijd als onderbouwcoördinator), juf Annet doet op donderdag groep 8a, juf Karola gaat dit op vrijdag doen. Zo blijven de groepen 8 dankzij de inzet van deze kanjers door onze eigen bekende leerkrachten bemand, wat een hoop rust geeft in de laatste maanden van groep 8. 

Verder zijn we bespaard gebleven voor veel ziekte. Alleen juf Lisette heeft goed de griep te pakken gehad. We gaan het voorjaar en daarmee het goede weer weer tegemoet!

 
 

Inspectiebezoek

U heeft twee weken geleden een brief van ons VPCO-bestuur gekregen, waarin stond dat er een interimbestuurder, Henk van Norder, is aangesteld om onderzoek te doen naar een aantal zaken waar de inspectie zich zorgen over maakt. De communicatie hieromtrent gaat, om zorgvuldigheid te willen betrachten, via hem. 

Natuurlijk houdt dit verband met alle 6 VPCO scholen, maar het heeft  niet meteen invloed op het proces in de klas. We hebben voldoende goed geschoolde leerkrachten, we denken na over onze lessen, de instructie, thematisch werken, samenwerkend en onderzoekend leren en verbeteren zo waar mogelijk onszelf.

Wel heeft de inspectie bij ons zich zorgen geuit over het 'didactisch handelen'; ze vinden dat de instructie nog beter afgestemd kan worden op het individuele kind. We nemen dit zeer serieus en willen ons waar mogelijk verbeteren, want ook wij willen allemaal het beste voor ieder kind! In juni is er een voortgangsgesprek met de inspectie, in het najaar moet het allemaal op orde zijn.

Op bestuursniveau moet het onderzoek van de interim met een paar weken zijn afgerond en zullen er aanbevelingen naar het bestuur komen om de situatie te verbeteren. Ook hier zijn voortgangsgesprekken met de inspectie over. U wordt via de interimbestuurder hierover op de hoogte gehouden. Het verslag van de inspectie is nog een concept, omdat er nog op kan worden gereageerd alvorens definitief te worden. Dan zal het ook worden gepubliceerd op internet.

 
 

Onderwijs

In het vorige expeditienieuws kon u lezen over Samen op Aarde en hoe kinderen via deze methode op verschiillende manieren met de lesinhoud bezig zijn waardoor ze echt leren (kennis toepassen, samenwerken, presenteren, werkstukken maken).

Deze weken oefenen we met twee taalmethodes, 'Taal Staal' en 'Taal Actief'. Met één van beide methodes gaan we komend jaar starten. Voordelen zijn een betere afstemming op de onderwijsbehoefte van het individuele kind door aanbod en evaluatie/remediëring. Dit sluit ook aan bij de opmerkingen van de inspectie over ons didactisch handelen.

Ook oefenen we dit jaar nog met twee methodes voor voortgezet technisch lezen: Flits en Station Zuid. Zo willen we zorgen voor een goede doorgaande lijn in groep 4 en 5 wat betreft technisch lezen. Het betekent ook dat kinderen uit groep 6-8 extra begeleid worden m.b.v. deze methode. Uiteraard biedt de methode dezelfde voordelen als genoemd bij de taalmethodes.

Daarnaast kijken we samen op teambijeenkomsten waar we het circuitmodel kunnen verbeteren door nog beter af te stemmen op de individuele onderwijsbehoefte. Waar liggen belemmeringen? Waar liggen kansen? Wat we willen we behouden, wat kunnen we verbeteren?

 
 

Paasfeest

Afgelopen dinsdag hebben we het Paasfeest voor groep 4 t/m 8 gevierd in de kerk. Het was een prachtige dienst waar alle groepen als koor optraden met een goede muzikale ondersteuning van de band met 3 leerkrachten die hun talenten lieten horen. Er zat een mooie opbouw in van groep 4 naar groep 8 waarin het Paasverhaal werd getoond, uitgebeeld door dans, zang en voorlezen uit de Bijbel. Een mooie opening en samenzang maakten er een prachtig geheel van. Dank aan de voorbereiders en alle uitvoerders.

Vanmorgen vierden de groepen 1 t/m 3 het Paasfeest in de klas onder het genot van een paasontbijt. Zoals het in de tijd van de Here Jezus al was en nog steeds het geval is, zorgt samen eten voor verbroedering en een goede sfeer.

Zo vierde groep 8 de pesachmaaltijd samen in de klas. Het samen stilstaan bij Pasen met samen vieren en samen eten maakt dit tot een prachtig moment van het jaar.


 
 
 

Bericht van juf Wilma

Twee jaar geleden ben ik bij de Hogeschool Utrecht gestart met een opleiding tot supervisor. Dit omdat ik het begeleiden van en samenwerken met ouders en collega’s naast het zien van de kinderen een steeds mooier aspect van mijn werk vond (en vind).
Om mijn opleiding af te ronden ben ik bezig met het schrijven van een werkstuk over “Begeleiding voor startende leerkrachten”. Een heel actueel thema, juist omdat we goede, enthousiaste leerkrachten in het basisonderwijs willen behouden.
Daarom heb ik vanaf 1 april tot 1 oktober voor anderhalve dag per week onbetaald verlof aangevraagd. Dat betekent dat ik komend half jaar alleen op maandag en donderdag op de Klokbeker werk en me met name ga richten op groep 4 t/m 8. Ik vind het heel fijn om deze kans te krijgen en heb veel vertrouwen in Uulkje die de groepen 1 t/m 3 onder haar hoede neemt!

Daarnaast ga ik proberen om als supervisor/coach aan de slag te gaan. Ik ben zelfs mijn eigen bedrijfje gestart… WL supervisie en coaching. Voor verdere informatie: info@wlsupervisieencoaching.nl.

 
 

Avondvierdaagse

24 maart jl. heeft u een mail gehad over de inschrijving van de avondvierdaagse. U kunt zich tot en met (aanstaande!) maandag 2 april inschrijven. 

Omdat er zowel door het comité avondvierdaagse, de oudercommissie en de leerkrachten geregeld wordt dat er voldoende traktaties, limonade(-schenkers), shirts en medailles zijn en begeleiding is, kunnen wij na 2 april geen kinderen meer aanmelden. Wij vragen hiervoor uw begrip.
Op dit moment staat de teller op 213 aanmeldingen!

U kunt zich aanmelden via deze link!


 
 
 

Klusochtend schoolplein - 7 april

Wat fijn dat al een heel aantal ouders zich hebben opgegeven voor onze jaarlijkse klusochtend.

Mocht u het hebben gemist…  en ook willen helpen:
Zaterdagochtend 7 april van 8.30-11.00 uur van harte welkom op het kleuterplein voor allerlei hark-, snoei-, hamer-, schep-, zaagwerkzaamheden.

De koffie staat klaar en neem uw kind(eren) gezellig mee.
Het is wel handig, indien mogelijk, als u zelf een schep meeneemt. Helemaal mooi als u ook nog een kruiwagen mee kunt nemen!

Tot 7 april.

 
 

Actie voor Kristine in Zuid Afrika

Het is u vast niet ontgaan dat we op diversen manieren geld opgehaald hebben voor juf Kristine . Lege flessen sparen, klusjes doen, werken en je opbrengst schenken aan het goede doel, van je zakgeld geven enz. Allemaal prachtige activiteiten. Tevens waren er natuurlijke de collecties tijdens de Kerstdienst van de groepen 1 t/m 3 en tijdens Kerk en Schooldiensten. Dit heeft bij elkaar het prachtige bedrag opgeleverd van €2301,41 Geweldig.
We willen u/ jullie hartelijk bedanken voor het gulle geven in welke vorm dan ook. Bedankt!

 
 

Koningsspelen groep 1 t/m 3

De groepen 1 t/m 3 houden ook dit jaar weer een oranjeoptocht door de wijk. Dit is op 26 april vanaf 13.30 uur. Binnenkort ontvangt u meer informatie.

 

Disclaimer:
U ontvangt deze nieuwsbrief, omdat u een kind op onze school heeft.
Wenst u deze nieuwsbrief niet meer te ontvangen?
Neemt u dan contact met ons op via info@klokbeker.com