Expeditienieuws november

 

Beste ouders/verzorgers,

Hierbij het nieuws voor de maand november. 


Vriendelijke groet,

Simon Neutel, directeur.

 

 
 

Personeel

Juf Ans  is na ziekte van bijna een jaar weer af en toe op school te zien. Daar zijn we erg blij mee natuurlijk!  Ze gaat een re-integratietraject volgen in haar eigen groep, bij juf Karola en juf Kristine. Dit betekent dat ze af en toe een paar uurtjes meedraait in de groep, terwijl juf Kristine en juf Karolalesgeven. Gedurende het jaar, wanneer de re-integratie goed gaat, zal ze beetje bij beetje weer alleen gaan lesgeven. Via de groepsmail wordt u hier van op de hoogte gehouden.

Juf Els werkt op vrijdagmiddag niet meer in groep 6 van meester Matthijs. Juf Els zal invalwerk gaan doen. Meester RobbertJan zal nu op maandagmiddag voor de groep staan, meester Matthijs de rest van de week.

 
 

Leerlingen

In de maand oktober hebben we de volgende leerlingen welkom mogen heten op school: 

Thijmen Klein-Wolterink, Aron Mannee, Roan Pastoor, Zonne Damen, Linde Koolloos, Timo van den Brink en Willem Sennema. We hopen dat jullie een fijne en leerzame tijd tegemoet gaan!

 
 

Chinees

Vanaf vorige week krijgt een aantal kinderen uit groep 6 en 7 Chinese les. We zijn dankbaar dat Arina Reurink (ouder van school) deze lessen wil geven. Zij heeft zelf een aantal jaar in China gewoond, dus kan de kinderen veel leren over de taal en de cultuur van China. Voor de kinderen heel mooi om uitgedaagd te worden door het leren van een vreemde taal. Dit vervangt de lessen Spaans die eerder gegeven werden. 

 
 

10 min. gesprekken

Inplannen 10-minutengesprekken 

Woensdag heeft u een mail gekregen waarin u kunt aangeven of u wel of geen 10-minutengesprek wil op maandag 14 november. Wij bieden meerdere momenten per jaar de gelegenheid voor een 10-minutengesprek. (U hoeft dus niet iedere keer te komen.) In deze automatische mail stond dat u tot 21 november de tijd hebt om dit aan te geven. Dit klopt natuurlijk niet. Zou u dit voor maandag 7 november willen doen. Daarna krijgt u de mogelijkheid om zelf het tijdstip in te plannen. 

 
 

Kinderboekenwinkel

Wist u dat……………….

wij een kinderboekenwinkel hebben op de Klokbeker en Wisselbeker?

De “winkel” bevindt zich bij de hoofdingang  van de Klokbeker en de Wisselbeker.

 

 

Wij vinden het als school belangrijk om het lezen te bevorderen en het leesplezier te ontwikkelen.

Vanuit deze gedachte is het concept van een kinderboekenwinkel ontstaan in samenwerking met boekhandel Riemer en Walinga.

Graag brengen we  weer even onder uw aandacht hoe  onze kinderboekenwinkel werkt.

 

Als uw kind gebruik wil maken van de Kinderboekenwinkel, krijgt het een stempelkaart.

Op deze kaart kunnen 20 stempels gespaard worden. Elke stempel kost € 0,50. Eén stempel krijgt uw kind al cadeau. De stempelkaart wordt op school bewaard en pas meegegeven als deze vol is.

Een volle stempelkaart is 10 euro waard en hiermee kan een boek gekocht worden in de Kinderboekenwinkel op school of bij Riemer en Walinga. Boekhandel Riemer en Walinga is ook op de hoogte van het stempelsysteem. Uw kind mag er bij een volle kaart ook voor kiezen om met een halve stempelkaart een boek te kopen. De andere helft, die dan dus 5 euro waard is, mag hij/zij dan bewaren om vervolgens weer een nieuw boek mee te kopen.

De openingstijden van de Kinderboekenwinkel zijn:
 

Elke maandag:    08.15 uur- 08.45 uur

Elke woensdag:  08.15 uur -08.30 uur

 

Het is de bedoeling  dat er elke maandag en woensdag  twee ouders zijn op de Klokbeker en de Wisselbeker. 

Wij hebben nog ouders nodig om mee te draaien in de kinderboekenwinkel want momenteel komen we ouders tekort.

De werkzaamheden vallen mee: klaarzetten,  kaarten stempelen, boekje helpen uitzoeken en opruimen.

Hebt u interesse dan kunt u zich opgeven bij juf Pia of juf Els. Ook voor vragen kunt u bij hen terecht.

Wij hopen dat veel kinderen met plezier gaan sparen voor een mooi boek.

 

Een vriendelijke groet namens de commissie,                 

Pia en Els

 

 
 

Gebedsgroep

Dit schooljaar zijn we als moeders van de Klokbeker al een aantal keer bij elkaar gekomen om te bidden. We bidden dan voor de kinderen en het team van school en voor allerlei zaken die spelen rondom de Klokbeker. De afgelopen 15 jaar kwam deze kring samen bij Deborah Guijs en we zijn haar daar heel dankbaar voor. Het gebed gaat door, alleen nu aan de Kanoweg 110. In principe komen we de eerste dinsdag van de maand bij elkaar om God te loven en te prijzen en Hem alles voor te leggen wat ons bezig houdt rondom school. 

Graag willen we jou uitnodigen om eens te komen en om eventueel mee te bidden. Als de kinderen op school zijn gebracht, staat de koffie/thee klaar op de data die aangegeven zijn op de schoolkalender. Het duurt tot ongeveer 10 uur. De volgende keer is op dinsdag  8 november en je kind(eren) jonger dan 4 jaar zijn ook van harte welkom!

Heb je nog vragen, spreek ons gerust aan of stuur een mailtje naar gebed@vpcoermelo.nl. Dit mailadres mag ook gebruikt worden om gebedspunten door te geven. 

Een fijn en gezegend schooljaar gewenst.

Tanja Kusters (moeder van Juda, Zoë & Salomé) en Cora Dolstra (moeder van Elianne & Jonathan)

 

PS Er wordt nog een gebedskring op de schoolkalender genoemd. Dit is 'Moeders in gebed'. Deze moeders komen maandelijks bij elkaar op de Smutslaan 56. Zij bidden  specifiek voor hun eigen kind(eren). Contactpersoon voor deze kring is Sandra van Vuure.

 
 

Bijbelrooster

De Bijbelverhalen voor de komende weken zijn:

Week 45: Jozef, Gen. 37 t/m 40, thema: Gekend worden!

Week 46: Jozef, Gen. 41 t/m 43, thema: Een goed plan.

Week 47: Ruth, Ruth 1, 2 en 4, thema: Durf je dat?

Week 48: Ester, Ester 2 en 4, thema: Een spannend moment.

 
 

Data

7 november: moeders in gebed

8 november: bidden voor school, ateliermiddag groep 1/2

9 november; OC vergadering

10 november: studiemiddag: kinderen vrij

15 november: 10 min. gesprekken

15, 22, 29 november: ateliermiddag gr. 1/2 

30 november; viering sinterklaas

5 december: moeders in gebed

6 december: bidden voor school, ateliermiddag gr. 3/4

13 december: ateliermiddag gr 3/4

19 december: moeders in gebed

21 december: Kerstevent

23 december: vanaf 12 uur Kerstvakantie

9 januari: weer naar school

 

 

Disclaimer:
U ontvangt deze nieuwsbrief, omdat u een kind op onze school heeft.
Wenst u deze nieuwsbrief niet meer te ontvangen?
Neemt u dan contact met ons op via info@klokbeker.com