Expeditienieuws

december

 

Beste ouders/verzorgers,

Hierbij het expeditienieuws voor de maand december.

Vriendelijke groet,
Simon Neutel, directeur.

ma. en vr. aanwezig op de bovenbouw (Pretoriusstraat) tel 217180
di. en do. aanwezig op de onderbouw (De La Reystraat) tel. 556378

 
 

Data december

27 november: Instroom nieuwe leerlingen;
28 november: Voorstelling van 6B voor groep 1 t/m 4 in Groevenbeek;
28 november: Ateliermiddag groep 1/2/3B;
29 november: OC vergadering;
4 december: Inleveren surprises en om 15.15 uur tentoonstelling van de surprises;
5 december: Sinterklaasviering, continurooster, om 14.00 uur vrij;
6 december: Bidden voor school;
19 december: Kerstviering groep 1 t/m 3 in Kerkelijk Centrum;
21 december: Kerstontbijt en Kerstviering in de groepen 4 t/m 8;
22 december: vanaf 12 uur Kerstvakantie;
8 januari: Weer naar school, instroomdag en start instroomgroep voor de allerkleinsten.

 
 

Personeel

Juf Rianne zien we een aantal keren in de week weer op school. De komende tijd zal ze reïntegreren met als doel dat Rianne weer haar functie als leerkracht kan oppakken als voorheen. We zijn blij haar weer te zien! Ook juf Monique hopen we de komende weken weer wat meer op school te zien om werkzaamheden op te pakken.

Juf Elsa is 2 weken afwezig i.v.m. een operatie die ze heeft ondergaan. Ze is thuis om te herstellen hiervan. We hopen haar woensdag 29 november weer aan het werk te zien. 

 
 

Leerlingen

Deze maand hebben we Dani van Butselaar mogen verwelkomen als 4-jarige. Een hele leerzame en fijne tijd toegewenst op De Klokbeker.

 
 

Meubilair kleuters

Vanaf vrijdag 1 december kunt u een kleutersetje (tafeltje, stoeltje) gratis meenemen. Het gaat om meubilair wat we overhebben nu alles nieuw is aangeschaft. Wel even overleggen met juf Renate (maandag, dinsdag) of juf Karola (op vrijdag). Het is opgeslagen in het speellokaal van de kleuters (de instroomgroep).

 
 

Sinterklaas

Vol verwachting klopt ons hart….

Het is bijna alweer tijd dat Sinterklaas en zijn pieten ons op school komen bezoeken. Dinsdag 5 december vieren wij het Sinterklaasfeest op school. 
Om ongeveer 8.30 uur arriveert Sinterklaas op de Klokbeker locatie onderbouw. Dat betekent dat de kinderen, die op bovenbouw zitten, ook naar de onderbouw mogen komen.

Als u het leuk vindt Sinterklaas samen met ons te ontvangen, bent u van harte welkom.  We willen wel vragen of u achter de kinderen wilt gaan staan zodat de kinderen goed zicht hebben. 

De kleuters worden om 8.20 uur in de klas verwacht. Ze mogen hun jas aanhouden en krijgen een feestmuts op. Ze gaan samen met de leerkracht naar buiten. De kinderen van groep 3 t/m 8 mogen buiten blijven staan. Ze gaan als groep bij elkaar staan op de aangegeven plaats, de leerkracht weet hiervan.

Omdat wij dit jaar Sinterklaas vieren op dinsdag, werken wij dinsdag 5 december met een continurooster, dat betekent dat uw kind die dinsdag om 14.00 uur vrij is.
Wel moet er die dag voor de  kleine pauze eigen eten en drinken meegenomen worden, maar ook een boterham en extra drinken voor tussen de middag, omdat alle kinderen die dag samen in de klas eten.

Kinderen die allergisch zijn voor pepernoten, mogen zelf pepernoten van  huis meenemen.

Maandag 4 december mogen de ouders van de kinderen van de groepen 5 t/m 8 de surprises van hun kinderen komen bewonderen. U bent welkom van 15.15 uur tot ongeveer 15.45 uur om te kijken naar de  surprises.

 
 

Onderwijs: Studiedag 16 november

Vorige week donderdag, 16 november, hebben we een teambijeenkomst gehad waarin we onze nieuwe format groepsplannen hebben ingevuld voor rekenen en begrijpend lezen. De inspectie had aangegeven dat waar het leerproces bij kinderen stagneert, wij duidelijk moeten aangeven wat de interventies zijn en welke opbrengsten deze opleveren zodat een ononderbroken leerlijn voor het kind gewaarborgd is. Instructie die aansluit bij de onderwijsbehoefte is hierbij heel belangrijk. Tijdens de klassenbezoeken van dit schooljaar is dit een belangrijk onderwerp.

Daarnaast hebben de studenten van de Pabo (CHE) uitleg gegeven over hun onderzoek in het kader van samenwerkend leren. In de groepen wordt gewerkt met coöperatieve werkvormen. In bouwvergaderingen worden deze lessen geëvalueerd.

De groepen 1 en 2 hebben gekeken naar een digitaliseringsprogramma voor het planbord en een leerlingvolgsysteem dat aansluit bij het observatieprogramma 'KIJK' wat we nu gebruiken. Daarnaast hebben we ook besproken hoe we de instructielessen kunnen verbeteren, aansluiten op de onderwijsbehoefte van het kind.

 
 

Wetenschapsmiddag voor groep 7 en 8

Voor de kinderen uit groep 7 en 8 organiseert Chr. college Groevenbeek een wetenschapsmiddag op woensdag 31 januari. Snel opgeven want 50 kinderen is het maximum. Het mooie is dat ook in hun missie staat dat het onderwijs een ontdekkingstocht zou moeten zijn, hetgeen ook geldt voor onze visie op onderwijs. Zie de bijlagen hierover.

 

Disclaimer:
U ontvangt deze nieuwsbrief, omdat u een kind op onze school heeft.
Wenst u deze nieuwsbrief niet meer te ontvangen?
Neemt u dan contact met ons op via info@klokbeker.com

Bijlage 1: /media/cache/1511185174-Wetenschapsmiddagen-brief-ouders-2-1.pdf
Bijlage 2: /media/cache/1511185174-Wetenschapsmiddag-31-1-de-natuur-als-uitvinder-1.pdf