Expeditienieuws

november

 

Beste ouders/verzorgers, 

Hierbij het expeditienieuws voor de maand november.

Vriendelijke groet,
Simon Neutel, directeur.

ma/vr aanwezig op de bovenbouw (Pretoriusstraat) -  tel. 217180
di/do aanwezig op de onderbouw (De La Reystraat) - tel. 556378

 
 

Personeel

Juf Rianne is nog steeds ziek. We gaan kijken naar reïntegratiewerkzaamheden de komende weken. We hopen dat ze goed herstelt en haar werkzaamheden weer snel kan oppakken! Juf Monique is ook nog steeds ziek.  Vanaf deze plek  wensen we jullie beterschap en alle goeds toe! Juf Lisette en juf Hester vervangen beide juffen en daar zijn we erg blij om!

Juf Petra is 25 jaar werkzaam in het onderwijs en dat verdient een felicitatie! We hopen dat ze nog vele jaren doorgaat!

 
 

Leerlingen

Afgelopen maand hebben we Nikki Petersen, Amelie van den Berg en Eden Louw mogen begroeten als nieuwe 4 jarigen. Welkom op onze school!

 
 

Data november

1 november: Dankdag, bidden voor school
6 november: instroomdag nieuwe leerlingen, moeders in gebed
7 november: ateliermiddag groep 1/2/3A
13 november: 10 min. gesprekken op uitnodiging van de leerkracht
14 november: ateliermiddag groep 1/2/3B
16 november: studiedag: alle kinderen vrij!
20 november: schoonmaakweek,
20 november: moeders in gebed
21 november: ateliermiddag groep 1/2/3A
27 november: instroomdag nieuwe leerlingen
28 november: Voorstelling groep 6B voor groep 1/2/3/4 in Groevenbeek
28 november: ateliermiddag groep 1/2/3B
29 november: OC vergadering
5 december: Sinterklaasviering, continurooster groep 1 t/m 8!
6 december: bidden voor school

 
 

Studiedag 16 november

Op de studiedag zullen we ons met de volgende onderwerpen bezig houden:
1. Missie/visie: onze kernwaarden
2. De groepsplannen: evaluatie en analyse
3. De methode "Samen op Aarde", thematisch werken
4. Samenwerkend leren
5. Observatiemethode "Kijk" bij de kleuters, werken in de kring.

 
 

Programmeren

In groep 7 en 8 krijgen een aantal kinderen extra uitdaging door middel van programmeerles. Dit werd vorig jaar gedaan door Mark, een ouder van De Klokbeker, waar we erg blij mee waren.
We moeten alleen opzoek naar een nieuwe vader of moeder die deze lessen zou willen geven op vrijdagochtend. We maken gebruik van het onlineprogramma scratch. Hier hebben we ook veel verschillende lessen en instructiefilmpjes bij die u makkelijk kunt gebruiken.

Heeft u basiskennis van programmeren en wilt u ons, maar bovenal de kinderen,  helpen? Dan horen wij dat graag. U kunt contact opnemen met meester Matthijs.

 
 

Naam Wisselbeker

Omdat de naam 'Wisselbeker' bij externen wel eens onduidelijkheid geeft, gaan we de naam Wisselbeker aanpassen. De Wisselbeker is ook ‘De Klokbeker’.
Daarom kennen we straks ‘De Klokbeker’ locatie onderbouw (De la Reystraat) en ‘De Klokbeker’ locatie bovenbouw (Pretoriusstraat).

 
 

Oproep Bzzzonder

Wat zijn we blij dat er altijd zoveel kinderen hun broodje bij ons komen eten! Gezellig. We merken alleen dat er soms kinderen komen eten die niet zijn opgegeven. Als je kind nou een keertje extra komt of een dagje ruilt, wil je dit dan doorgeven via ermelozuid@bzzzonder.nl? Liefst in het weekend voordat de nieuwe week start, maar in ieder geval 10.00 uur op de dag dat de TSO plaatsvindt.

De tussenschoolse opvang wordt mede mogelijk gemaakt door vrijwilligers. Om die reden kunnen we lunchen op school betaalbaar maken. Vind jij het ook gezellig om eens of twee keer per week met ons te eten en daarnaast ook nog een leuke vergoeding (7,50 euro per keer) te ontvangen? We hebben je hard nodig! Meld je aan als TSO-ouder!

Tot gauw!
Groeten Bzzzonder

Hester van Eunen
Kinderopvang en meer...
Werkdagen zijn maandag, dinsdag en donderdag

 
 

Oproep leden voor de Oudercommissie

De Oudercommissie
Wie zijn we? Wat doen we? Wie weet wil je er ook bijkomen..

Dit jaar bestaat de oc uit de volgende leden Riannne, Detmer, Crystel, Nicole, Anneke, Helene, Magda, Henny, Denise & Christel.

Wij zijn betrokken bij alle “leuke” activiteiten die school heeft zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen, Schoolreisje..alles in samenwerking met de leraren. We vergaderen maandelijks, doen de taakverdeling en iedereen doet wat hij/zij leuk lijkt en uitkomt qua planning. Veel handen maken licht werk dus nieuwe leden altijd welkom.

Christel Drees
oc-deklokbeker@hotmail.com

In de bijlage het jaarverslag van de OC.

 
 

CJG

‘Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) organiseert vanaf oktober 2017 weer een 'Oudercursus Positief Opvoeden'. Deze cursus is bedoeld voor ouder(s)/ verzorger(s) die hun opvoedingsvaardigheden verder willen ontwikkelen. 
In de bijlagen vindt u meer informatie.’

 
 

Zonnepanelen

Als bijlage een uitnodiging voor een informatieavond over het plaatsen van zonnepanelen op de 6 scholen onder VPCO Ermelo. 

 

Disclaimer:
U ontvangt deze nieuwsbrief, omdat u een kind op onze school heeft.
Wenst u deze nieuwsbrief niet meer te ontvangen?
Neemt u dan contact met ons op via info@klokbeker.com

Bijlage 1: /media/cache/1509004473-nieuwsbrief-zonne-energie-okt-17-VPCO.pdf
Bijlage 2: /media/cache/1509005354-poster-triple-p12--en-12-.doc
Bijlage 3: /media/cache/1509005354-flyer_positief_opvoeden.docx
Bijlage 4: /media/cache/1509005354-jaarverslag-2016-2017-3.doc