Expeditienieuws

september 2017

 

Formatie

Vlak voor de zomervakantie werd juf Tjitske een baan aangeboden waar ze al langer naar uitkeek. In goed overleg is besloten dat juf Tjitske na de vakantie kon starten met haar nieuwe baan. Gelukkig hebben we in Quinta van 't Spijker een vervangster voor groep 7a gevonden die zich deze twee weken al meer dan 100% inzet. Zo hebben we meer nieuwe collega's die zich reeds in het vorige Expeditienieuws aan u hebben voorgesteld. Margreet Smit in groep 3c, Lisette van Winkoop in groep 4a en Avital Jansen in groep 7b. Ze zijn allemaal enthousiast aan hun nieuwe baan begonnen en samen zorgen we er voor dat ze zich snel thuis voelen op onze prachtige school!

Meester Matthijs gaat op dinsdag de taak bovenbouwcoördinator vervullen. Dit betreft taken op organisatorisch niveau en het aansturen van (onderwijsinhoudelijke) afspraken.

Karola de Vries zal deze coördinerende taak wegens ziekte van Monique Post voor de onderbouw op zich nemen.

Met Monique Post gaat het beetje bij beetje beter, daar zijn we heel blij mee. We spreken haar al weer regelmatig op school. Monique, beterschap toegewenst!

Monique Speksnijder is weer helemaal aan het werk. Ze is al weer op voortvarende wijze met RT rekenen gestart. Fijn!

 
 

start

We zijn maandag 21 augustus met een knallende opening het schooljaar begonnen. Iedereen was weer gezond en wel op school, zonder onge

lukken of nare gebeurtenissen. Samen zingen, bidden en luisteren naar een verhaal vormden mooie ingrediënten voor een goede gezamenlijke opening. Koffie, thee, drinken voor de kinderen maakten het extra gezellig. De pakjes werden in één keer met een enorme knal door alle kinderen platgetrapt. Zo hebben we elkaar een gezegend en voorspoedig schooljaar toegewenst! Het blijft toch mooi dat we op deze wijze ons christelijk onderwijs mogen en kunnen uitdragen.

 
 
 

leerlingen

In het vorige Expeditienieuws stonden alle leerlingen die met ingang van dit schooljaar zijn begonnen. In september verwelkomen we Jip Blijleven in groep 1.

 
 

Data

Raadpleegt u ook de kalender voor de data.

5 september: avond 2 startgesprekken
6 september: STUDIEDAG, alle kinderen vrij.
14 september: sportmiddag kleuters
16 september: klusochtend onderbouw
17 september: instroom nieuwe 4 jarigen
20-22 september: schoolkamp groep 8
26 september: (vrijwillige) fietsenkeuring groep 4-8 (ochtend)
27 september: OC vergadering

 
 

foutjes kalender

In de kalender zijn wat foutjes geslopen. 

  • Week 39 staat 2 keer genoteerd, maandag 2 oktober start week 40. Dit wordt met week 44 weer goedgemaakt.
  • Op de pagina van april kloppen de  weeknrs ook niet, ipv week 13 moet dit week 14 zijn, de meivakantie start op Koningsdag, week 17, en duurt tot en met zondag 13 mei, week 19. De activiteiten die vermeld staan in week 19 kloppen dus niet.
  • De laatste studiedag is inderdaad vrijdag 1 juni, in het vorige Expeditienieuws stond per abuis maandag 4 juni.
 
 

Instroomdata 4 jarigen

Hieronder ziet u het overzicht van de nieuwe 4 jarigen. Twee keer per maand hebben we een instroomdag, zodat de juf meer aandacht voor deze kinderen heeft, en er minder onrust in de groep is.
 

U kind is jarig:

Uw kind mag naar school op:

uni tot en met 18 september 2017

21 augustus 2017

18 september tot en met 1 oktober 2017

18 september 2017

2 oktober tot en met 22 oktober 2017

2 oktober 2017

23 oktober tot en met 5 november 2017

23 oktober 2017

6 november tot en met 26 november 2017

6 november 2017

27 november tot en met 10 december 2017

27 november 2017

11 december tot en met 22 december 2017

In overleg

23 december tot en met 21 januari 2018

8 januari 2018

22 januari tot en met 4 februari 2018

22 januari 2018

5 februari tot en met 18 februari 2018

5 februari 2018

19 februari tot en met 4 maart 2018

19 februari 2018

5 maart tot en met 18 maart 2018

5 maart 2018

19 maart tot en met 2 april 2018

19 maart 2017

3 april tot en met 15 april 2018

3 april 2018

16 april tot en met 13 mei 2018

16 april 2018

14 mei tot en met 4 juni 2018

14 mei 2018

4 juni tot en met 17 juni 2018

4 juni 2018

18 juni tot en met 28 juni 2018

18 juni 2018

Vanaf 29 juli 2018

In overleg

 
 

Afscheidsbericht juf Tjitske

Beste ouders,

De afgelopen 14 jaar heb ik met heel veel plezier en enthousiasme op de Klokbeker gewerkt. Elke keer weer heb ik de unieke positie mogen ervaren een rol te mogen spelen in de ontwikkeling van uw kinderen. Na 14 jaar was het tijd voor een nieuwe uitdaging en deze heb ik op het Christelijk College Groevenbeek gevonden. Net voor de zomervakantie ben ik daar aangenomen als docent Nederlands (VMBO) en ik ben daar direct na de zomervakantie gestart. Dit maakte wel dat ik wat abrupt afscheid moest nemen van de Klokbeker. Gelukkig ben ik nog regelmatig op de Klokbeker, maar dan als moeder van Noam en Boaz. Via dit bericht wil ik u als ouders bedanken voor de fijne samenwerking die wij gehad hebben en wens ik u Gods zegen voor de toekomst toe!

Hartelijke groet, Tjitske Nijeboer

 
 

Kinderboekenwinkel

Ook dit jaar willen we de kinderboekenwinkel (KBW) van onze school onder uw aandacht brengen. We hopen binnenkort de deuren van de winkel te openen voor onze kinderen om iedere week weer te sparen voor een mooi boek. Onze KBW is een samenwerking met boekwinkel Riemer en Walinga, uit het dorp.
Wilt u uw kind op deze manier ook helpen om te leren sparen voor een mooi boek? Lezen is belangrijk, leerzaam en ontspannend. Er zijn zoveel mooie boeken! Wilt u misschien meedraaien met een aantal andere ouders om de winkel iedere maan- of woensdagochtend te bemannen? Van 8.25-8.45 uur. Meldt u dit dan bij de leerkracht van uw kind. Ook op de Wisselbeker is er gelegenheid om te sparen.

 
 

Fietsenkeuring

Dinsdag 26 september a.s. is de vrijwillige fietskeuring voor groep 4 t/m 8. Voor groep 4 en 5 start deze keuring om 10.30 uur, voor groep 6-8 om 9 uur.

 
 

Onderhoud plein onderbouw

Zoals u allen weet hebben wij een prachtig “natuurlijk” schoolplein. De kinderen kunnen hier heerlijk tussen de bomen, met takken èn in de boomhutten spelen.
Maar….met al dat hout is er best weleens wat te klussen. Een hek stuk, een uitstekende tak, een los touw enz…2x per jaar houden we daarom een Plein- klusochtend.

Wie houdt ervan om zijn handen uit de mouwen te steken en wil ons hierbij helpen? Vorig jaar zijn er heel wat klusjes door ouders gedaan waar wij als team uiteraard geweldig blij mee zijn.

Op zaterdagochtend 16 september organiseren we weer een klusochtend op het plein, zie schoolkalender. We starten om 8.30 uur en stoppen rond 11.00 uur. U kunt ook een gedeelte van de ochtend komen. En de kinderen kunnen gezellig mee om te helpen of te spelen.

Het is altijd erg gezellig, de koffie staat klaar en zo spreek je nog eens andere ouders! Soms moet er nieuw zand in de zandbakken geschept, iets gezaagd, wat graven en spitten, hameren, boren of harken. Een soort bootcamp-ochtend, zeg maar. In ieder geval, de handen uit de mouwen!
Komt u gezellig helpen? Alvast hartelijk dank!

Bij alle kleuterlokalen hangt een opgavelijst maar u kunt ook mailen naar : piagroenewold@vpcoermelo.nl

 
 

Bidden voor school

Al jaren is deze gebedskring verbonden met De Klokbeker. Ook dit nieuwe schooljaar willen we weer als ouders bij elkaar komen om te bidden voor de kinderen en het team van school en voor allerlei zaken die spelen rondom de Klokbeker.

We willen jou ook van harte uitnodigen om eens vrijblijvend te komen kijken.

In principe komen we de eerste woensdag van de maand bij elkaar om God te loven en te prijzen en Hem alles voor te leggen wat ons bezig houdt rondom school.

Als de kinderen op school zijn gebracht, staat bij Tanja thuis (Zwaluwstraat 183) de koffie/thee klaar op de data die aangegeven zijn op de schoolkalender. De ochtend duurt tot ongeveer 10 uur. De eerstvolgende keer is op woensdag 30 augustus en je kind(eren) jonger dan 4 jaar zijn ook van harte welkom!

Heb je nog vragen, spreek ons gerust aan of stuur een mailtje naar gebed@vpcoermelo.nl. Dit mailadres mag ook gebruikt worden om gebedspunten door te geven.

Een fijn en gezegend schooljaar gewenst.

Tanja Kusters (moeder van Juda, Zoë & Salomé) en Cora Dolstra (moeder van Elianne & Jonathan)

 
 

Bzzzonder: Met spoed overblijfvrijwilligers gezocht!!

Beste vaders en moeders,

De school is weer begonnen en dat betekend dat de overblijf ook weer van start is gegaan.  Al een hele boel kinderen hebben hun eerste broodjes van het nieuwe schooljaar alweer lekker mogen opeten tijdens de overblijf.

Omdat we elke dag zoveel kinderen mogen verwelkomen zijn we met spoed op zoek naar nieuwe overblijf vrijwilligers.

We zijn op zoek naar;
-       1 overblijfvrijwilliger voor de dinsdag bij de onderbouw
-       2 overblijfvrijwilligers voor de donderdag bij de onderbouw
-       1 overblijfvrijwilliger voor de donderdag bij de bovenbouw.

Daarnaast kunnen we ook nog wat invallers gebruiken!

Meld je aan om er een gezellige overblijf voor de kinderen van te maken! We hebben je hulp hard nodig!

Contactgegevens TSO coördinator Jenieke
ermelozuid@bzzzonder.nl
tel. 0626258939

 
 

Bijlagen

  • Info over de week van de opvoeding
 

Disclaimer:
U ontvangt deze nieuwsbrief, omdat u een kind op onze school heeft.
Wenst u deze nieuwsbrief niet meer te ontvangen?
Neemt u dan contact met ons op via info@klokbeker.com

Bijlage 1: /media/cache/1504266631-Programma-27week-van-de-opvoeding27.docx
Bijlage 2: /media/cache/1504266631-De-Week-van-de-Opvoeding-vindt-plaats-van-2-tot-en-met-8-oktober-2017.docx