Expeditienieuws

maart 2018

 

Beste ouders/verzorgers,

Hierbij het expeditienieuws voor maart 2018.

Vriendelijke groet,
Simon Neutel, dir.

Ma en vr aanwezig op de bovenbouw, tel. 217180
Di en do aanwezig op de onderbouw, tel. 556378

 
 

Data maart

Week 9: voorjaarsvakantie;
7 maart: luizencontrole;
7 maart: ouders bidden voor school;
7 maart: trekking lootjes kinderboekenwinkel;
8 maart: 10-minutengesprekken;
13 en 15 maart: opa- en omakijkdag;
14 maart: Boomfeestdag groep 6;
20 maart: studiedag team, kinderen vrij;
27 maart: Paasviering groep 4 t/m 8 in het Kerkelijk Centrum;
29 maart: Paasontbijt groep 1 t/m 3, Pesachviering gr. 8;
30 t/m 2 april: Paasweekend.

 
 

Team

Eind februari inmiddels, twee ziektegevoelige maanden weer voorbij zonder veel ziekte. Gelukkig heb ik geen klas naar huis hoeven sturen, maar hebben we intern en met invallers ziekte kunnen opvangen.

Juf Rianne staat inmiddels al weer hele ochtenden voor de groep. Fijn voor haar, voor de kinderen en voor ons. Uiteraard niet zonder de vermelding dat we ontzettend blij zijn met al het werk van juf Hester. Juf Monique pakt ook steeds meer werkzaamheden op.

 
 

Opa- en oma dag

Dinsdag 13 maart en donderdag 15 maart  a.s. zijn alle opa’s en oma’s van harte welkom op de Klokbeker.
U bent dan ’s morgens hartelijk welkom om in de klas van uw kleinkind(eren) een blokje van een half uur te komen kijken en luisteren. Om het geheel in goede banen te leiden hangen er vanaf dinsdag 6 maart bij ieder lokaal inschrijflijsten. Op deze lijsten kunt u aangeven op welke dag en tijdstip u wilt komen kijken. Van harte welkom!

 
 

Onderwijs

Na de voorjaarsvakantie proberen we een aantal methodes uit voor taal/spelling en voortgezet technisch lezen. Naast doelen, leerlijnen en aanbod kijken we ook of de methodes een verlengstuk van onze visie op onderwijs zijn. Is het aanbod betekenisvol? Is er ruimte voor samenwerkend leren? Wordt er thematisch gewerkt? Wordt er aangesloten op de onderwijsbehoefte van het kind?
Na de zomervakantie starten we met de uitgezochte methodes. Zo willen we ons taal-, spelling- en leesonderwijs een nieuwe kwaliteitsimpuls geven.

Zo vinden we onderzoekend leren ook heel belangrijk in ons onderwijs. Met onze nieuwe methode Samen op Aarde zien we dit  gebeuren. De kinderen stellen binnen een thema een onderzoeksvraag vanuit hun verwondering, nieuwsgierigheid. De leerkracht begeleidt dat proces. Uiteindelijk leidt het tot een presentatie die op velerlei manieren kan worden gegeven. Zo sluit je mooi aan bij het kind; kindgericht onderwijs.
Ook sluiten we met 'Samen op aarde' aan op onze identiteit. Zo leren de kinderen hoe het er vroeger aan toe ging, wat de mensen toen geloofden. Hierbij geven wij aan dat wij geloven in de God van hemel en aarde die alles heeft gemaakt en van ons houdt. 

 
 

Luizencontrole

Inmiddels regelen alle groepen een aantal ouders voor de luizencontrole. Dat is erg fijn. Onze "luizenmoeder" wil graag dat alle luizenouders eerst om half 9 zich verzamelen binnen bij de hoofdingang van beide locaties. Dan wordt duidelijk wie welke klas gaat doen,  waar de doos staat met luizenspullen en dat als er gecontroleerd is zij dit invullen op de formulieren. Zo hoeft de coördinator achteraf de klassen niet allemaal meer rond om te vragen of er luizen zijn en of er ouders moeten worden gebeld, indien er luizen zijn geconstateerd. Iedereen die wil helpen alvast hartelijk dank!

 
 

Paasviering groep 4 t/m 8

Voor de groepen 4 t/m 8 wordt de paasviering in de kerk met elkaar gevierd. Ook de ouders zijn van harte uitgenodigd. Om er voor te zorgen dat we allemaal in de kerk kunnen, kan elk kind maar 2 mensen meenemen. Zo kunnen we allemaal in de kerk. We hopen dat iedereen komt.

De paasviering wordt gehouden in het 'Kerkelijk centrum' (jeugdkant 16,  Ermelo). De paasviering begint om 19.00 uur en de kerk gaat open vanaf 18.30 uur. We hopen op een mooie paasviering met elkaar.

 
 

Kerk- en schooldienst

Zondag 12 februari was de kerk- en schooldienst. We kijken terug op 2 mooie diensten waarbij de kinderen een mooie inbreng hadden. 
Bij de groepen 4 t/m 8 werd er tijdens de kerkdienst een filmpje getoond à la praatjesmakers. Via deze link kunt u het filmpje nog eens terug zien. 

In beide diensten werd er ook een collecte opgehaald voor juf Kristine in Afrika. De opbrengst van deze collecte, in beide kerken, was in totaal 1281,18 euro. Wat een geweldig bedrag!

 
 

Klusochtend, helpt u mee?

Klusochtend op het kleuterplein op zaterdag 7 april van 8.30 tot 11.00 uur!

Komt u ook helpen?
We hebben weer een aantal klusjes die gedaan moeten worden, zoals: nieuw zand in de zandbakken, paden vegen, houtwerk herstellen, duikelrek maken…..enz
Fijn als u ook komt helpen. Wij zorgen voor koffie, neem uw kind(eren) gezellig mee en we hopen op mooi weer.
Er komen inschrijflijsten bij de kleutergroepen te hangen, maar u mag zich ook aanmelden door te mailen naar piagroenewold@vpcoermelo.nl zodat we weten op hoeveel handen we kunnen rekenen.
Alvast heel hartelijk dank! 

 
 

De kinderboekenwinkel

Woensdag 7 maart gaan we om 12.00 uur lootjes trekken, onder het oog van alle kinderen. De kinderen die in de afgelopen periode flink wat lootjes hebben gespaard, moeten ze 7 maart dus niet vergeten mee te nemen!

Zet u het thuis op de kalender? Het zou sneu zijn als het lootje van uw kind getrokken wordt, maar het vervolgens nog thuis op het nachtkastje ligt!
Bij de onder-, midden- en bovenbouw wordt er 1 lootje (dus 3 x) getrokken en dat kind krijgt van Riemer een mooi cadeau.
Als u het leuk vindt mag u er uiteraard bij zijn.

 
 

Bijlagen

Bijgevoegd vindt u de volgende 3 bijlagen:
* Een nieuwsbericht en digitale flyer van de Jonger Oranje Talentendag op dinsdag 27 februari 2018, in de voorjaarsvakantie, met scouts van Vitesse.
* Een bijlage met een oproep voor overblijf.
* Een uitnodiging voor de Ontdekhoek in Harderwijk.

 

Disclaimer:
U ontvangt deze nieuwsbrief, omdat u een kind op onze school heeft.
Wenst u deze nieuwsbrief niet meer te ontvangen?
Neemt u dan contact met ons op via info@klokbeker.com

Bijlage 1: /media/cache/1519137043-Jonger-Oranje-Talentendag---DVS33.docx
Bijlage 2: /media/cache/1519137481-Vacature-overblijf-2.docx
Bijlage 3: /media/cache/1519140713-Ontdekhoek.docx