Expeditienieuws juni

 

Pinksteren

Dit weekend vieren we het Pinksterfeest. Na de hemelvaart van Jezus bleven de discipelen in verwarring achter. Moesten ze het nu verder alleen doen? Wat een overweldigend gevoel moet het geweest zijn te ervaren dat dit niet zo was, maar bovendien met en door een Kracht die ze bij zichzelf nooit voor mogelijk hadden gehouden. Ik wens u dat ook toe. In goede tijden, maar vooral ook in zware, waarin we zo maar ineens kunnen belanden. Wat is het dan goed te weten dat je er nooit alleen voor staat. Met Pinksteren mogen we daar weer even bij stilstaan.

 
 

De laatste loodjes

Nog maar 5 weken en dan is dit schooljaar alweer voorbij. In die laatste weken is altijd nog veel te doen. Cito, adminstratie, rapporten, overdracht, verhuizing, bestelling, formatie, taakverdeling, afscheid van je groep, alles in orde hebben voor het komend jaar. Goed plannen is hierbij een vereiste om niet teveel in de stress te raken. Het mooie van het werken met kinderen vind ik dat zij je "ontstressen". Een lach, de spontaniteit, de gesprekjes maken je werk dermate leuk dat je de stress voor lief neemt. En niet te vergeten, een compliment van u als ouder doet ons ook goed, en ik hoor ze regelmatig van ouders wanneer het over onze leerkrachten gaat. Dat geeft ons weer de energie er ook in deze laatste weken waarin de loodjes zwaar wegen, er volop tegen aan te gaan!

 
 

Leerlingen

Fayliene van Dijk is 29 mei teruggekomen bij ons op school. Welkom weer! Boaz Bus en Amy Nikkels komen in juni nog bij de instroomgroep. De instroommomenten zullen komend jaar 2 keer per maand plaats vinden, de eerste en de derde maandag van de maand waarin het kind 4 wordt. Daarin zit de wenperiode dan ook opgenomen. De precieze data komen in de schoolkalender te staan.

 
 

Team

"Na bijna 2 jaar werkzaam te zijn geweest op De Klokbeker hebben meester Jelle en VPCO Ermelo in overleg besloten uit elkaar te gaan. Jelle kijkt met een goed gevoel terug op de periode die hij werkzaam is geweest voor De Klokbeker. Wij danken Jelle voor zijn inzet en de gedrevenheid waarmee hij zijn werk heeft verricht. In overleg met Jelle wordt er  nog een moment gepland waarop afscheid kan worden genomen."

Bovenstaande brief hebben de ouders van groep 7b eerder deze week ontvangen van dhr. O. Visscher namens VPCO Ermelo. Via dit expeditienieuws wil ik ook de andere ouders hiervan op de hoogte brengen.  

We doen er uiteraard alles aan het goede onderwijs in groep 7b te continueren. Juf Margreeth zal als eigen juf op woensdag, donderdag en vrijdag voor de groep staan, voor de maandag en dinsdag is inval geregeld.

 

 

 
 

Formatie

We hebben zoveel kleuters op dit moment dat het voor komend jaar mogelijk is 3 groepen 3 te maken en weer 4 kleutergroepen. Groep 4 t/m 8 zal uit dubbele groepen bestaan. Per jaar zullen we moeten bekijken of we het leerjaar 3 van komend jaar uit drie groepen kunnen laten bestaan. Dat is afhankelijk uiteraard van geld. Maar het is prachtig dat het voor komend jaar in groep  3 wel kan! Afhankelijk van de instroom zal in januari al dan niet een instroomgroep starten.

We hebben momenteel aardig wat vacatureruimte die moet worden ingevuld. Daar is ook van afhankelijk wie voor welke groep komt. Natuurlijk zijn we al een heel eind op weg hiermee, en zodra het formatieplaatje helemaal rond is zal ik het u mailen,

 
 

Onderwijs

Komend jaar gaan we met een nieuwe methode voor thematisch werken aan de slag. De methode heet Samen op Aarde. Aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek komen zo per thema aan bod met gevarieerde opdrachten voor kinderen, voor onderzoekend en ontwerpend leren en ICT. Ook in de echte wereld zijn deze vakken nooit gescheiden van elkaar, maar is er een verband, een oorzaak-gevolg relatie enzovoort. Kinderen leren zo beter de wereld om hen heen te ontdekken en te begrijpen. Ook het samenwerkend leren waar we al een aantal jaren ons in scholen, gaan we toepassen in thematisch werken. 

De eerste bevindingen uit het experiment met Snappet, waar de kinderen via een device rekenen en directe feedback krijgen, zijn positief. De kinderen vinden het fijn werken. De resultaten uit toetsen worden deze week bekend. Ik houd u op de hoogte.

 
 

Bijbelrooster

week 23: Waar het hart vol van is: Hand. 4,5 en 8

week 24: Het is voor iedereen: Hand. 9, 10, 12

week 25: Geloven en helpen: 2 Kronieken 34

week 26: Geloven en helpen: Hebreeën 2

 
 

Bzzzonder

Een Bzzzondere  woensdagmiddag!

Vanaf april bieden wij opvang aan op de woensdag middag. Een heerlijk lange middag waarop we extra veel tijd hebben om allemaal leuke dingen te doen.

Lekker lang buiten spelen, hutten bouwen, koekjes bakken, spelletjes doen, naar het indianen bos, picknicken, knutselen voetballen en nog veel meer.

Op dit moment zijn er nog niet zoveel kinderen, maar dat zouden we wel erg gezellig vinden!

Zien we jou ook snel op de woensdag middag bij Bzzzonder?

 

 
 

Data

5 juni: 2e Pinksterdag
6,13,20,27 juni: ateliermiddagen groep 3/4
13 juni: 10 minuten gesprekken
28 juni: doorschuifochtend, kennismakingsmiddag VO
29 juni: schoonmaken
4 juli: afscheidsavond groep 8
5 juli: vossenjacht
6 juli: rapport mee
7 juli: laatste schooldag tot 12 uur.

 

Disclaimer:
U ontvangt deze nieuwsbrief, omdat u een kind op onze school heeft.
Wenst u deze nieuwsbrief niet meer te ontvangen?
Neemt u dan contact met ons op via info@klokbeker.com