Expeditienieuws

oktober

 

Beste ouders/verzorgers,

Hierbij het expeditienieuws voor de maand oktober. 

Vriendelijke groet,

Het team 'De Klokbeker'

 

 
 

Personeel

Deze week is de vader van juf Kitty overleden. Naast mooie herinneringen is er ook verdriet om het gemis. We wensen Kitty en haar familie Gods nabijheid toe.

Juf Monique is nog steeds herstellende. Het gaat nog met ups en downs. Ook heeft juf Rianne zich ziekgemeld met fysieke en mentale klachten. Laten we hopen dat ze snel weer opgeknapt zijn! Gelukkig hebben we een vervangster gevonden in juf Hester Vroegindeweij.

Onze nieuwe collega's voelen zich snel en hartelijk opgenomen in het team. Ze worden door ervaren leerkrachten goed begeleid. Het is even wennen met het circuitmodel en wat dit met zich meebrengt.

 
 

Data

2 oktober: instroomdag jongste kleuters
3 oktober: start Kinderboekenweek, info avond groep 1,3 en 8 van 19.30 tot 20.30
5 oktober: school dicht ivm staking
10 oktober: herkeuring fietsen
13 oktober: continurooster, kinderen om 14u vrij.
16-20 oktober: herfstvakantie
25 oktober: luizencontrole, OC vergadering
27 oktober: Expeditienieuws november uit

 
 

Leerlingen

In oktober verwelkomen wij Eden Louw, Joah Löverink en Nikki Petersen. Welkom op school en een mooie leerzame tijd toegewenst.

Op 1 oktober vindt door DUO de leerlingentelling plaats. Hier wordt de bekostiging voor het komend jaar op berekend. Op deze teldatum bezoeken 418 kinderen onze school.Een prachtig aantal natuurlijk waar we heel trots op zijn.

 
 

Gesprekken met ouders

Het is voor het leerproces van uw kind belangrijk dat er een goede communicatie en vertrouwensband tussen de school, u als ouders en het kind is. Wanneer ouders en leerkracht heldere afspraken hebben en op één lijn zitten profiteert het kind daarvan in zijn/haar ontwikkeling. U wordt door de school één of meerdere keren uitgenodigd voor een gesprek. Het is echter altijd zo dat, wanneer u de behoefte voelt aan een (extra) gesprek, u altijd welkom bent. Omdat het in het belang van uw kind is. 

 
 

Samen op Aarde

We zijn dit jaar gestart met een thematische methode 'Samen op Aarde' waarin de wereldoriënterende vakken aan bod komen. Het is erg leuk om te ervaren dat de kinderen dolenthousiast zijn. Ik hoor van ouders dat ze met enthousiaste verhalen thuis komen en waar mogelijk meer te weten willen komen over het thema. Dat is een teken van goed onderwijs, onderwijs dat kinderen boeit! Ook juf Gerlinda van techniek sluit al mooi bij de thema's aan. Zo moesten de kinderen in de bovenbouw een doorsnee van een piramide maken.

 
 

Halen en brengen

Ik wil u vragen wanneer u uw kind met de auto brengt op de onderbouwlocatie uw auto op de parkeerplaats bij Calluna neer te zetten. Het parkeren of wegbrengen aan De La Reystraat zorgt voor gevaarlijke situaties voor onze kinderen. Voor de bovenbouwlocatie aan de Pretoriusstraat graag op het parkeervak aan de voorkant van de school parkeren of afzetten. De weg naast de school is te smal om te stoppen met de auto en zorgt ook voor gevaarlijke situaties. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Daarnaast wil ik u vragen uw kind niet voor 13.15 het schoolplein op te laten gaan. Het is anders voor de overblijfouders erg lastig om controle te houden over de overblijfkinderen . Vanaf 13.15 nemen leerkrachten de pleinwacht over. Dan verwelkomen we de kinderen graag.

 
 

Continurooster

Vrijdag 13 oktober a.s. hebben we een continurooster. Dit betekent dat alle kinderen op school in de klas bij de leerkracht blijven eten. Om 14.00 uur is iedereen vrij. Graag lunch meegeven dus.
                 

 
 

Informatieavond groep 1,3 en 8

Op 3 oktober a.s. houden de leerkrachten van de groepen 1, 3 en 8 hun jaarlijkse informatieavond van 19.30 tot 20.30. U bent van harte welkom wanneer uw kind in één van deze groepen zit. Een aantal ouders heeft vorig jaar de info avond voor groep 1 gemist. Deze ouders zijn alsnog ook welkom a.s. dinsdag!

 
 

Staking

VPCO Ermelo houdt de scholen op 5 oktober dicht. U heeft hierover een brief ontvangen van de algemeen directeur Onno Visscher. Waar de meningen verschillen over het al dan niet staken maken een dusdanig aantal leerkrachten gebruik van hun stakingsrecht dat het niet haalbaar is onderwijs te geven deze dag. De leerkrachten die staken doen dit niet om dwars te liggen, wel om een duidelijk signaal af te geven rondom de zorg die er ligt voor de toekomst van het primair onderwijs. Een tekort aan leerkrachten en de zware werkdruk zijn wel de grootste bedreiging voor ons mooie onderwijs. Daarnaast wil de politiek al jaren voor een dubbeltje op de eerste rij zitten. Dat gaat ten koste van de kwaliteit en dat moeten we niet willen. 

 
 

Luizencontrole

De luizencontrole is elke woensdag na een vakantie. Vanaf dit jaar vraagt de klassenouder via de klassenapp een aantal ouders die in hun eigen groep willen controleren. Er zullen een aantal ervaren moeders op beide locaties ter plekke zijn. Indien luis wordt geconstateerd kan dit worden doorgegeven aan de coördinator Jolien Hoeve, tel.nr. 06-13462438. Zij zal dan contact opnemen met de betreffende ouders.

 
 

Helpt u mee: Sparen voor nieuwe leesboeken

Boekverkoopers Riemer & Walinga organiseren dit jaar de Kinderboekenweek Kassabonnen Spaaractie waarmee u kunt sparen voor nieuwe boeken op de klokbeker. Doet u ook mee?

Wat u kunt doen?
1. Koop van 4 t/m 14 oktober één of meerdere kinderboeken bij Riemer & Walinga (zakelijk aankopen tellen niet).
2. Lever de kassabon vóór 1 november 2017 in op school bij de juf of meester.

De Klokbeker levert alle kassabonnen in bij Riemer & Walinga. We krijgen dan, over het totaalbedrag van de gekochte kinderboeken, 20% terug in de vorm van een waardebon om daar nieuwe kinderboeken voor De Klokbeker van te kopen.

Wij hopen zo samen met u het leesplezier en de leesvaardigheid van de kinderen te stimuleren.

 
 

Kinderboekenweek bij boekverkoopers Riemer& Walinga

Boekverkoopers Riemer & Walinga hebben weer een aantal leuke activiteiten rondom de kinderboekenweek om kinderen enthousiast te maken voor lezen. Hieronder staan ze op een rijtje:

* Het Boekiemonster eet onze boeken op! (speurtocht tijdens de kinderboekenweek)
Er is weer een geweldige speurtocht in de winkel waarbij de kinderen meestal overal in het pand (tot in het kantoor en magazijn toe) moeten speuren. Dit jaar is er een Boekiemonsterspeurtocht, waarbij de kinderen het Boekiemonster kunnen leren dat je boeken ook op een ándere manier kunt verslinden.

* Theater Brillekip! (zaterdag 7 oktober, opgeven via de website)
Vanwege groot succes komt Theater Brillekip nu voor de derde keer de kinderen (én hun ouders) weer buikpijn van het lachen bezorgen! Ditmaal met een voorstelling over ‘t boek Bang Mannetje. Het wordt dit jaar zelfs een hele onderneming, waarbij de kinderen een spannende tocht door de omgeving van onze winkel gaan maken.

* Janneke Schotveld & Annet Schaap komen langs! (zaterdag 14 oktober vanaf 16.00 uur)
De schrijver en illustratrice van het Kinderboekenweekgeschenk sluiten de Nationale Kinderboekenweektour in de winkel af! We hopen hen te verrassen met heel veel fans en een speciale verrassing! Er is een knallende opening die je niet wil missen!

Op de volgende website:www.deboekverkoopers.nl/kinderboekenweek-2017vind je alle informatie van alle activiteiten.

 
 

Bijlagen

In de bijlagen:

  • Een oproep tot deelname over een cursus over het heelal van Kees Witteveen. Hij werkt veel samen met onze Columbusgroep waar het heelal een vast item is;
  • Een poster van Heel ermelo beweegt op 17 oktober;
  • De nieuwsbrief van ons samenwerkingsverband Zeeluwe over o.a. extra voorzieningen voor hoogbegaafde kinderen in Harderwijk en een item over thuiszitters.
 

Disclaimer:
U ontvangt deze nieuwsbrief, omdat u een kind op onze school heeft.
Wenst u deze nieuwsbrief niet meer te ontvangen?
Neemt u dan contact met ons op via info@klokbeker.com

Bijlage 1: /media/cache/1506532691-Cursus-Sterrenkunde-voor-jongeren-start-okt.-2017.doc
Bijlage 2: /media/cache/1506532691-Poster_buurtsportfestijn_levensgroot.pdf
Bijlage 3: /media/cache/1506532691-Nieuwsbrief-Zeeluwe-september-2017.pdf