Home >

Lunchkidz
Overblijven op de Klokbeker

Overblijven (TSO) op de Klokbeker te Ermelo
Op de Klokbeker school kunnen de kinderen gebruik maken van tussenschoolse opvang (TSO) op de volgende dagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. De tarieven voor het overblijven zijn: € 2.15 per dag. Dit overblijven wordt geleid door Johanna van ’t Slot coördinator, en door vrijwillige overblijfkrachten die 1 x per jaar geschoold zullen worden.
Onze school werkt met een professionele organisatie voor het overblijven: LUNCHKIDZ. Het geautomatiseerde systeem waar Lunchkidz mee werkt is 24 uur per dag online bereikbaar voor ouders/verzorgers, overblijfkrachten. Gebruik bij het registreren Google Chrome! 
Wilt u gebruik maken van de TSO, dan kunt u zich opgeven via www.lunchkidz.nl. Hiervoor moet u zich een keer registreren! De inlogcode is klok123.

Aandachtspunten voor u:
* Ouders betalen nooit meer dan ze gebruikt hebben dankzij het vervallen van het abonnement;
* 24/7 uur toegang in het systeem, vanaf elke computer die aangesloten is op het internet;
* Zelf reserveren en annuleren van de overblijfmomenten, rechtstreeks in eigen account;
* Zelf aandachtspunten (medicijnen e.d.) en noodnummer opgeven en actueel houden;
* Per smartphone aandachtspunten bijhouden, reserveren en annuleren;
* Een schooljaar vooruit TSO reserveren voor hun kinderen;
* Via het systeem rechtstreeks e-mailen met de coördinator.

(Bijzondere dagen zoals; schoolreis, vakanties,  studiedagen etc. blokkeert de coördinator)

Overblijf Coördinator : Johanna van ‘t Slot
Zij is per mail te bereiken op klokbeker@lunchkidz.nl
Telefoonnummer: 06 - 26728435